top of page
  • Yazarın fotoğrafıEce Çolak

Güzel olmak her zaman mutluluk verir mi?

''Öznel mutluluk, bireyin yaşamına dair olumlu düşünce ve duygularının miktarca üstünlüğüdür''. ''Öznel mutluluk ölçeği, bireylerin yaşamlarından aldıkları doyum ve olumlu duyguların toplamını ölçen 4 maddelik bir ölçme aracıdır''. Vücudun estetik algısı ise bireyin kendi bedenini nasıl gördüğü ve değerlendirdiği ile ilgilidir. Vücudun estetik algısı ile öznel mutluluk arasında pozitif bir ilişki olduğu varsayılmaktadır. Yani bireyler kendi bedenlerini daha güzel ve çekici bulduklarında daha mutlu olacaklardır. Günümüzde ise güzellik algısı mutluluk getirmek yerine daha çok yıpratıcı bir etkiye sahiptir. Öznel mutluluk, sadece dış görünüşe bağlı değildir. Estetik algı, toplumun ve medyanın etkisiyle şekillenebilir ve bireyler üzerinde baskı yaratabilir. Fiziksel görünümdeki değişiklikler, kısa süreli bir mutluluk sağlayabilirken, uzun vadede kalıcı bir etki yaratmayabilir. Öznel mutluluk ise kişinin kendini kabul etme, içs

el denge ve yaşamın diğer alanlarındaki tatminiyle ilgilidir. İdealize edilen vücut tipleri ve güzellik standartları, gerçekçilikten uzak bir imaj sunar. Bu durum, kişinin kendini kabul etme sürecini zorlaştırırken, psikolojik stres ve mutsuzluk kaynaklarına dönüşebilir.Bu noktada, önemli olan bireylerin kendi mutluluklarını ve kendilik değerlerini belirlemeleridir. Vücut estetiğiyle ilgili algıları gerçekçi bir şekilde değerlendirmek, medyanın etkilerine karşı direnç göstermek ve sağlıklı benlik saygısını geliştirmek önemlidir. Kendini sevme, içsel denge, kişisel başarı ve anlam arayışı gibi unsurlara odaklanarak, bireyler daha sürdürülebilir ve gerçekçi bir mutluluk elde edebilirler.


2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page